Kant Okulu

Şirket kültürü kavramını oluşturan yapı taşlarından biri ekibin bizatihi kendisidir. Kurumsal yapı içerisinde her gün “ben neden buradayım” diye serzenişte bulunan beyaz yaka bir gün köyüne dönmeyi düşleyedursun; biz geleceği birlikte inşa edeceğimiz sıra dışı ekibimizi oluşturan “Kant Okulu” nu nasıl kurduk onun hikayesine kulak verelim.
kant okulu

Şirket kültürü kavramını oluşturan yapı taşlarından biri ekibin bizatihi kendisidir. Kurumsal yapı içerisinde her gün “ben neden buradayım” diye serzenişte bulunan beyaz yaka bir gün köyüne dönmeyi düşleyedursun; biz geleceği birlikte inşa edeceğimiz sıra dışı ekibimizi oluşturan “Kant Okulu” nu nasıl kurduk onun hikayesine kulak verelim.

2016 yılında büyük laflar etmeden fakat büyük hayallere yürümeye başladığımızda ürün, finans, pazarlama vb. konular dışında halletmemiz gereken en önemli hususlardan biri şirket kültürünü oluşturmak ve nitelikli insanlardan oluşan çalışanların kendini huzurlu ve rahat hissettiği bir ortam yaratmak oldu. Hiyerarşiye dayalı organizasyon yapıları yerine hızlı karar alabilen ve açık iletişime dayanan çok boyutlu bir organizasyon yapısı oluşturduk. Günümüzün köklü yazılım şirketlerinin en büyük sorunlarından biri olan “dinozorlaşma” çıkmazına düşmemek için yeni teknolojileri öğrenme, öğretme ve kullanma konusunda cesur davranmamız gerektiğini kavradık. Geliştirdiğimiz altyapıları her projede yeniden kullanmak çok cazip görünse de maliyeti iki katına çıkaracak yenilikler yapmaktan çekinmedik.

Düşlediğimiz şirket kültürünü oluşturmak için deneyimli kişilerle çalışmak ticari açıdan mantıklı görünse de yeni mezun veya nispeten tecrübesiz arkadaşlarla ilk adımlarımızı attık. Bu stratejimizin en büyük sebebi kendi içinde özgün bir biçimde filizlenen bir yapı kurmanın, öğrenilen ve alışkanlık haline getirilmiş yazılım geliştirme süreçlerinin ve ekip içi iletişimin; eski deneyimlerden elde edilen tecrübeyle miras alınması sebebiyle mümkün olamayacağı düşüncemizdi. Bu süreçte daha önceden de bildiğimiz bir gerçek olan üniversitelerimizdeki yetersiz pratik eğitimin sonuçlarıyla yüzleşmemiz gerekti. Yepyeni hızlı bir eğitime ve oryantasyon programına olan ihtiyacı fark ettik ve çalışmaya başladık. Yeni mezun, ancak mühendislik becerisi ve teorik eğitimi yerinde arkadaşlarla hızlı bir genişleme yaşamadan yola çıktık.

İnsanlığın mevcut birikiminin nesilden nesle taşınarak oluştuğu gerçeğini ismimizin kaynağı Immanuel Kant’ın “Sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur” sözü ile bir ilke haline getirerek, edindiğimiz tüm tecrübeyi dil fanatizmi yapmadan, metodolojilere ve mimariye odaklı bir biçimde ekibimize katılan yeni üyelere aktardık. Detaylarına ilerleyen yazılarda gireceğim Kant Okulu programının sonucunda inisiyatif almaktan çekinmeyen, teknolojiyi insanlığın hizmetkârı kılma motivasyonunu özümsemiş, yeniliğe açık, özgüveni yüksek bir ekip kurmayı başardık. Sadece verilen işleri vaktinde bitirmeye odaklı ve mecburiyetten çalışan bir ekip değil; iş yükünün en ağır olduğu dönemlerde bile farklı fikirlerin ortaya döküldüğü verimli sohbetlerin edildiği bir yazılım ofisine, bir okula dönüştük.

Süregelen, her işe uydurulmaya çalışılan, yazılım geliştirme metodolojilerini salt doğru olarak benimsemek yerine yaptığımız tüm işlere her yönüyle eleştirel bakmaya çalıştık. Ekibimize yeni katılan üyelere verdiğimiz bir aylık hızlandırılmış teorik ve pratik eğitimin ardından, bir takvime bağlı; bireysel olarak geliştirilebilecek, mevcut seviyelerini zorlayacak projeler veriyoruz. Bu projeleri geliştirmeye çalışan her bir kantist adayı kendi ulaşamadığı ne varsa; bilgi, doküman vb. sorunları, ekibimizdeki istediği kişiye sorma özgürlüğüyle çalışır. Bilgi doğrudan verilmez ve adayın projesine çoğunlukla kod yazılmaz. Sorunu anlatan, yapılması gerekeni özetleyen, örnekler ve bilgiler veren, bazen nasıl arama yaparsa doğru sonuca ulaşabileceğini tavsiye eden, bir akademik kadro gibi çalışan ekibimiz bir taraftan yazılım projelerinde yüksek özveri ve iş ahlakıyla çalışırken bir taraftan da yeni çalışma arkadaşlarına anlayışla yardım eder. Gelecek yazılarımızda eğitim programımızın detaylarını ve kullandığımız farklı tekniklerden elde ettiğimiz sonuçları da paylaşacağız.

Takipte kalın, Kant…

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Article

Dönüşüm